Att söka terapi


Att söka terapi
Det finns lika många orsaker som det finns människor till att söka terapi. För de flesta gäller dock att de har kommit till en punkt när självhjälp eller att prata med en vän, partner eller anhörig inte längre räcker. Det finns en längtan efter förändring, en känsla av att ha fastnat eller en vilja att växa som människa. Det kan till exempel handla om din självkänsla, om destruktiva beteendemönster, om nedstämdhet, sorg, ilska och rädslor, men också om att vilja känna dig mer trygg i dig själv, utveckla din potential eller finna mer mening och glädje i livet.
 
I samtalsterapi får du hjälp av mig som professionell terapeut att belysa och förtydliga de svårigheter eller problem du har. Utifrån dina behov och målsättningar arbetar vi sedan tillsammans för att din önskan efter utveckling ska omvandlas till en djupare förståelse för dig själv, praktisk handling och en reell skillnad i ditt liv.
 
Det terapeutiska arbetet präglas av empati och stöd och är ett samarbete mellan klient och terapeut. Jag hjälper dig framåt på din väg i livet och det är alltid dina egna frågor och svar som visar riktningen. Genom att ge dig själv tid för reflektion och ett inre utforskande får du nya insikter och redskap att börja tillämpa i din vardag.
 
Här hittar du praktisk information om att gå i terapi hos mig.