Utvecklas med terapi

Ta steg till inre och yttre förändring.

Samtalsterapi

I terapi får du utrymme till att stanna upp och vända dig till det som är viktigt för dig. 

Terapimetoder

I det terapeutiska arbetet integrerar jag KBT, schematerapi, ACT, CFT och mindfulness. 

Mindfulnessövningar

Du som går i terapi hos mig får fri tillgång till mina mindfulnessövningar. 

Att söka terapi

Det finns många orsaker till att söka terapi. Det kan finnas en längtan efter förändring, en känsla av att ha fastnat eller att vilja växa som människa. Det kan handla om din självkänsla, om destruktiva beteendemönster, om nedstämdhet, sorg, ilska och rädslor, men också om att vilja vara mer trygg i dig själv, utveckla din potential eller finna mer mening och glädje i livet.

I samtalsterapi får du hjälp av mig som professionell terapeut att belysa de svårigheter eller utmaningar du har. Utifrån dina behov och målsättningar arbetar vi sedan tillsammans för att din önskan efter utveckling ska omvandlas till en djupare förståelse för dig själv, praktisk handling och en verklig skillnad i ditt liv.

Det terapeutiska arbetet präglas av empati och stöd och är ett samarbete mellan klient och terapeut. Jag hjälper dig framåt på din väg i livet och det är alltid dina egna frågor och svar som visar riktningen. Genom att ge dig själv tid för reflektion och ett inre utforskande får du nya insikter och redskap att börja tillämpa i din vardag.

Kontakta