Utvecklas med terapi

Ta steg till inre och yttre förändring

Aktuellt med anledning av coronaviruset

Mottagningen är öppen som vanligt för fysiska besök. Jag erbjuder terapi/stödsamtal även på distans via telefon- eller videosamtal för dig som hellre vill det, och under coronapandemin håller jag utökade och flexibla arbetstider för att underlätta tillgängligheten.

Samtalsterapi

I terapi får du utrymme till att stanna upp och vända dig till det som är viktigt för dig. 

Terapimetoder

I terapin integrerar jag KBT-terapi, ACT, schematerapi, CFT och mindfulness. 

Mindfulnessövningar

Du som går i terapi hos mig får fri tillgång till ett flertal mindfulnessövningar. 

Att söka terapi

Det finns många orsaker till att söka terapi. Du kan längta efter förändring, känner att du har fastnat eller vill växa som människa. Det kan handla om din självkänsla, om destruktiva beteendemönster, om nedstämdhet, sorg, ilska och rädslor, men också om att vilja vara mer trygg i dig själv, utveckla din potential eller finna mer mening och glädje i livet.

I samtalsterapi får du hjälp av mig som professionell terapeut att belysa de svårigheter eller utmaningar du har. Vi utgår sedan från dina behov och målsättningar och arbetar tillsammans för att din önskan om utveckling ska omvandlas till en djupare förståelse för dig själv och konkreta skiften i förhållningssätt och beteenden som gör verklig skillnad i ditt liv.

Det terapeutiska arbetet präglas av empati och stöd och är ett samarbete mellan dig och mig som klient och terapeut. Jag hjälper dig framåt på din väg i livet och det är alltid dina egna frågor och svar som visar riktningen. Genom att ge dig själv tid till att reflektera och bearbeta får du nya insikter och redskap att börja tillämpa i din vardag för den förändring du vill ha.

Läs mer om hur vi går tillväga och de terapimetoder jag använder. 

Välkommen!