Samtalsterapi

  • Går du igenom en kris eller förändringsperiod och behöver trygghet och vägledning på vägen?
  • Har du dålig självkänsla, ångest, känner dig nedstämd eller orolig?
  • Vill du ta reda på vad du egentligen vill och tycker är viktigt?
  • Har du relationer med komplikationer och behöver nya perspektiv?
  • Upplever du sorg, oro eller stress?
  • Känner du dig otillfredsställd i livet fastän du i stort sett har allt?

I terapi får du utrymme och tid till att stanna upp och vända dig till det som är viktigt för dig. Med samtalsterapi kan hinder och svårigheter bli en insiktsgivande upptäcktsresa i dig själv som ger dig nya perspektiv och vägar framåt.

I terapin riktar du och jag som klient och terapeut ibland främst in oss på ditt liv här och nu och framåt. Ibland tittar vi tillbaka på din historia för att få insikter kring vad som har skapat och påverkar dina mönster och reaktioner än idag. Tillsammans lyssnar vi in på det du bär med dig och vilken livsriktning du vill gå i. Vi möter det med medkänsla och respekt och skapar förutsättningarna för att du ska kunna göra medvetna val i nuet och framtiden. Under terapins gång får du förhållningssätt och redskap för att hantera olika situationer, känslor och beteenden, och kommer i kontakt med din egen inre omtanke och stabilitet.

Så här startar vi

Vi bokar en första tid och går igenom din nuvarande situation och vad som för dig till terapi. Du och jag får tillfälle att träffas och du får ställa frågor och be­rätta vad du önskar få ut av terapin. Sedan be­stämmer vi en ny tid för samtal. Däremellan finns det tid att re­flek­tera över om samarbetet känns rätt mellan oss och för hur vi bäst ska fort­sätta.

Terapi kan pågå under kortare och längre tid, och jag arbetar med både kort och lång terapi och stödjande samtal beroende på din historia, dina behov och mål.

Jag ger också individuell mindfulnessinstruktion och guidning, för dig som vill fokusera på mindfulness och närvaroträningens alla fördelar. I terapi är det vanligt att träffas en gång i veckan för att sätta igång processen, och att senare i terapin glesa ut mellan träffarna.

Praktisk information

Kostnad: 50 min session 900 kr.

Första träffen är ett prova-på samtal till ett reducerat pris om 500 kr.

Jag ger också sessioner via Skype, så du som bor längre bort eller reser är välkommen att kontakta mig.

Betalning sker mot faktura i efterskott. Vid sjukdom eller förhinder behöver du avboka per telefon senast 24 timmar innan avtalad tid. I annat fall utgår debitering.

Samarbeten

Du kan också beställa sessioner hos mig genom Benify och Actiway om din arbetsgivare har avtal med dem. Sök på ”Rebecka Bobst Samtalsterapi” i deras portaler.